Wat doen we?

Wij zien een loyalty programma als een middel en geen doel op zich. Het is een middel om klanten beter te leren kennen en inzichten te vormen over haar behoeften. Daarnaast kan het gebruikt worden om te interacteren met een klant volgens haar voorkeuren.

Door het toepassen van data-driven marketing in de gehele customer journey kan de klantervaring incrementeel en structureel verbeterd worden door veel persoonlijker en relevanter te zijn, in zowel communicatie als ook de algehele propositie.

In onze aanpak hebben wij 6 pijlers centraal staan:

Loyalty Rockstars - Data Analysis & Customer Insights

Data Analyse & Klant Inzichten

Wij helpen met het vinden, samenvoegen en analyseren van data en klantonderzoek. Wij vertalen dit naar relevante en bruikbare klanteninzichten en een 360 graden klantbeeld, die het fundament van het klantenprogramma zullen zijn.

Loyalty Rockstars - Customer Loyalty Strategy

CRM / Loyalty / CX Strategie

Een klantprogramma is een middel om de klantrelatie te versterken. We werken samen met onze opdrachtgevers om te bepalen wat loyalty voor hun klanten en hun organisatie is. Op basis van klantinzichten ontwikkelen we het geraamte van een succesvol loyalty programma: visie, business case, doelstellingen, het ontwikkelen van een waarde-propositie, construct en een creatief strategisch concept.

Loyalty Rockstars - IT Tooling & Implementation

IT Architectuur & Implementatie

Klantprogramma’s zijn afhankelijk van technologie en data. Een sterk klantprogramma zal de klantervaring over alle touchpoints verbeteren. Hier moet de inrichting van het IT landschap wel klaar voor zijn. Als platform onafhankelijk bureau begeleiden wij bedrijven bij het inrichten van hun IT landschap door hen te helpen met het vaststellen van hun requirements, user stories en het selecteren van de juiste leveranciers. Daarbij helpen we onze opdrachtgevers met het implementeren van deze systemen om die optimale klantervaring mogelijk te maken.

Loyalty Rockstars - Contact opnemen Interim

Klant Contact Strategie

Een effectief programma heeft een op maat gesneden klantcontact strategie om relevante content op het juiste moment voor de juiste klanten via hun voorkeurskanaal te delen. Door middel van onze loyaliteit maturity model ontwerpen we een omnichannel klantcontact strategie en vertalen we dit in een concrete roadmap en stappenplan om de ambities voor de lange termijn te realiseren.

Loyalty Rockstars - Interim & Campaign Management

Interim & Campagne Management

Van plan tot programma! Voor veel van onze opdrachtgevers is het een uitdaging om een plan op te delen in stukken en bepalen waar ze moeten beginnen. Daarbij komen deze activiteiten meestal nog eens bovenop de huidige werkzaamheden. Wij helpen onze opdrachtgevers met het implementeren en uitvoeren van programma’s en hun klantcontactstrategie.

Design Sprint

Concept Design Sprints

Van vraagstuk naar concreet concept. Een design sprint is de manier om in 5 dagen een concreet getest en gevalideerd concept te ontwikkelen. Als team kom je samen tot nieuwe inzichten en ontwikkel je een prototype dat voldoet aan de behoefte van je klant. Wij kunnen daarbij helpen en de gehele design sprint verzorgen als facilitator of als expert, zodat je het meeste uit de sprint haalt.

Hoe werken we?

In onze werkzaamheden doorlopen we drie fasen: we gaan vanuit de discover naar de design en deliver fase. Door deze fasering te volgen kunnen we zo flexibel mogelijk inspelen op verkregen inzichten of veranderende omstandigheden.

Loyalty Rockstars - discover

Discover

We vormen een zo compleet mogelijk beeld van opdrachtgever en hun klanten door analyse en onderzoek. We vertalen dat door naar relevante en bruikbare klantinzichten en bepalen de strategische richting.

Loyalty Rockstars - design

Design

We definiëren de strategie en de doelstellingen. We creëren het construct van een programma of IT landschap, het concept of de klantcontactstrategie van een programma.

Loyalty Rockstars deliver

Deliver

We implementeren een programma of verschillende IT systemen. We werken het concept uit tot concrete middelen, content of campagnes. We helpen met het executeren van een programma en campagnes. We testen, leren en optimaliseren.

Klanten

Wil je weten voor wie we werken en wat we voor onze opdrachtgevers hebben gedaan?
Klik op een van de logo’s voor een uitgebreide case.