Organisatie

Een belangrijk onderdeel rondom loyalty is de organisatie. Loyalty raakt veel verschillende onderdelen van een organisatie, maar kan ook veel waarde toevoegen in deze onderdelen. Wil een loyalty programma zich manifesteren en doorontwikkelen na lancering, dan is draagvlak in de rest van de organisatie, investeringen, een capabel team en de bereidwilligheid om samen te werken met andere teams in de organisatie essentieel.

Selecteer er zoveel als je wilt
Selecteer er zoveel als je wilt
Selecteer er zoveel als je wilt