Channel & Content

Voor klanten zijn er veel verschillende kanalen om contact te hebben met bedrijven. De voorkeuren van klanten kunnen onderling nogal eens verschillen. Niet alleen voor het voorkeurskanaal, maar ook de gewenste contactfrequentie en de informatie, die klanten nodig hebben of zoeken, zal verschillen.

Meerdere opties mogelijk
Meerdere opties mogelijk
* Als je doorgaat naar de volgende pagina is het niet meer mogelijk de eerder gegeven antwoorden aan te passen.