Case America Today

Hoe kunnen we klanten beter leren kennen en relevante meerwaarde bieden met als doel een betere customer experience en loyale klanten?
Design sprint, ontwikkeling van customer insights, strategie en conceptontwikkeling en advisering bij IT Architecture.

Strategie

Technologie

Customer Research

Wat was de uitdaging?

America Today wil beter inzicht krijgen in wie haar klanten in haar winkels zijn. Om het on- en offline transactiegedrag te kunnen vangen en verbinden met klantprofielen is een loyalty programma een geschikt middel. Hoe het loyalty programma eruit moeten komen te zien, op basis van welke mechanismen en hoe het IT landschap ingericht moet worden, is nog onduidelijk.

Wat hebben we gedaan?

Ter voorbereiding van de Design Sprint hebben we documentatie onderzocht om een beter beeld te krijgen van de dynamiek tussen America Today en haar klanten. Deze inzichten waren de basis van de opzet van de design sprint. Op de eerste dag werden experts uitgenodigd, stelden we de lange termijn doelstelling vast en werden we geïnspireerd door relevante voorbeelden. Vervolgens hebben we de daarop volgende dagen hard geschetst, veel besproken en veel gestemd om tot een prototype te komen die we in de laatste dag gevalideerd hebben bij klanten in winkels en op kantoor. Dit gevalideerde loyalty concept hebben we als uitgangspunt genomen voor de uitwerking van het programma, de roadmap, business case en de inrichting van de IT infrastructuur. 

Wat hebben we bereikt?

In een paar dagen tijd hebben we met een multidisciplinaire groep van America Today intensief gewerkt aan een blauwdruk van een loyalty programma, hen weer in contact gebracht met hun eigen klanten en intern draagvlak gecreëerd voor het loyalty programma. Na de sprint week hebben we het prototype uitgewerkt tot een volwaardig programma construct met een roadmap, business case en voorstel hoe de IT infrastructuur ingericht moet worden.

Klanten

Wil je weten voor wie we werken en wat we voor onze opdrachtgevers hebben gedaan?
Klik op een van de logo’s voor een uitgebreide case.