Disclaimer voor www.loyaltyrockstars.nl

Algemeen
Loyalty Rockstars, verleent u hierbij toegang tot www.loyaltyrockstars.nl (de Website) en nodigt u uit kennis te nemen van haar aanbod. Loyalty Rockstars behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. Indien u gebruik wilt maken van de Loyalty Rockstars diensten, kunt u een bericht sturen naar [email protected]

Beperkte aansprakelijkheid
De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Mopact.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Loyalty Rockstars. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Loyalty Rockstars, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van de Website op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.