info@loyaltyrockstars.nl     +31(20) - 2617966

Hoe kan Visit Brabant
extra banen creëren
en meer bezoekers trekken
die meer besteden?

Case Visit Brabant

Strategie, roadmap en conceptontwikkeling voor nieuw loyaliteitsprogramma

Data analysis & Customer insights

Customer Contact Strategy

Wat was de uitdaging?

Visit Brabant fungeert als marketingorganisatie van de provincie Noord-Brabant. Visit Brabant stelt zichzelf ten doel: meer bezoekers, meer bestedingen en meer banen in Noord-Brabant creëren. Hiertoe versterken zij de concurrentiepositie van de Brabantse sector in de huidige thuismarkt en richten ze zich op de ontwikkeling van nieuwe groeimarkten. Voor de ontwikkeling van het loyaliteitsprogramma is een pitch uitgeschreven waarbij aan meerdere bureaus is gevraagd een concreet voorstel te doen. Op basis daarvan is Loyalty Rockstars uitgekozen om als kennispartner het concept verder vorm te geven.

Wat hebben we gedaan?

Start van het traject was de discover fase met behulp van deskresearch, het ontwikkelen van klant persona’s en het in kaart brengen van de  behoeften/ barrières voor een bezoek aan Brabant. Op basis van deze inzichten hebben we een loyaliteitsprogramma, het creatieve concept en de bijbehorende roadmap ontwikkeld .  Het programma  geeft de bezoeker een persoonlijke en relevante ervaring met Brabant, hieraan gekoppeld zit een beloning systeem.

Wat hebben we bereikt?

Het concept wordt momenteel als blauwdruk gebruikt voor de verdere doorontwikkeling van het programma. Loyalty Rockstars begeleid Visit Brabant van strategie tot executie.

Klanten