info@loyaltyrockstars.nl     +31(20) - 2617966

Hoe kunnen we
met een nieuwe
emailmarketing
strategie beter
inspelen op
klantgedrag?

Case Hunkemöller

Hoe kunnen we met een nieuwe emailmarketing strategie beter inspelen op klantgedrag?

Customer Contact Strategy

Customer Loyalty Strategy

Wat was de uitdaging?

Hunkemöller is een Nederlandse kledingketen, gespecialiseerd in lingerie. Hunkemöller heeft in het verleden het loyaliteitsprogramma ‘My Hunkemöller’ opgezet, waarin leden Passion Points sparen. Hunkemöller wilde haar email marketing strategie vernieuwen om zo een relevantere en persoonlijke relatie met haar klanten aan te gaan.

Wat hebben we gedaan?

In de discover fase zijn we gestart met het doen van markt en deskresearch om Hunkemöller beter te doorgronden. Via stakeholder interviews zijn we de diepte in gegaan om te bepalen waar Hunkemoller staat op het gebied van CRM / Loyalty, IT technisch, organisatorisch en klantrelaties.

Wat hebben we bereikt?

De klant en organisatie inzichten en het nieuwe segmentatiemodel waren de basis voor de nieuwe emailmarketing strategie voor Hunkemöller, waar differentiatie op basis van klantprofielen een centrale rol in speelt. Training van het operationele team hoort daar ook bij.

Klanten